pULTRASHINE

DEKTON
XGLOSS

Cosentino מציג: Dekton X GLOSSGLOSSX GLOSS מיוצר באמצעות טכנולוגיה מהפכנית ומתאפיין בגימור נוצץ וזוהר יחד עם העוצמה

והגמישות הידועות של דקטון.GLOSS

Cosentino מציג: Dekton X GLOSS

הקו החדש לליטוש משטחים עם ברק צלול ומדהים

X GLOSS מיוצר באמצעות טכנולוגיה מהפכנית

ומתאפיין בגימור נוצץ וזוהר יחד עם העוצמה

והגמישות הידועות של דקטון.

הברקה!

Cosentino מציג: Dekton X GLOSS

הקו החדש לליטוש משטחים עם ברק צלול ומדהים

X GLOSS מיוצר באמצעות טכנולוגיה מהפכנית

ומתאפיין בגימור נוצץ וזוהר יחד עם העוצמה

והגמישות הידועות של דקטון.

הברקה!

HALO SOLID Collection

SPLENDOR SOLID Collection

BLAZE SOLID Collection

LUMINA SOLID Collection

SPECTRA SOLID Collection

HALO p
SOLID Collection

pSPLENDOR
SOLID Collection

ULTRASIZE 1440 x 3200 mm

ULTRATHICKNESS 8 / 12 / 20 mm

LUMINA p
SOLID Collection

pSPECTRA
SOLID Collection

Pin It on Pinterest

Share This